Відродження Ренесанс як доба в європейській літературі журнал для школярів Fable in ua

Епоха Відродження – одна з найцікавіших в історії людства. Це синонім особистої свободи, досконалості в мистецтві, краси в житті, гармонії фізичних і духовних якостей людини». Античність як культурна спадщина Давньої Греції та Риму справила величезний вплив на політичне і релігійне мислення, літературу і мистецтво, на філософські та юридичні погляди всіх народів Європи і світу в цілому. Гуманістичне початок античності стало ідейним арсеналом майже всіх епох.

відновлення античних традицій та нові ідеї в європейській ренесансній архітектурі

Рим не мав власної художньої школи, проте він стає на початку XVI століття найважливішим центром мистецтва Італії, чому сприяла політика папського двора. Найзначнішою його роботою був розпис чотирьох станц (станці — великі кімнати, зали) папського палацу у Ватікані. Найзнаменитіші фрески Станци делла Сеньятура (зал засідань папського церковного суду). Сюжети чотирьох фресок на її стінах — алегорії різних сфер духовної діяльності людини. Пронизана духом Ренесансу фреска «Афінська школа» (апофеоз філософії). Рафаель розташовує композицію так, неначе античний портик продовжує простір кімнати. У центр він вміщує фігури Платона та Аристотеля— мислителів, які втілювали два шляхи пізнання світу — ідеалістичний і матеріалістичний.

Розвиток науки та техніки[ред. | ред. код]

Для масової свідомості ідеал підприємливої людини, купця, допитливого вченого стає більш привабливим, аніж ідеал лицаря чи ченця-аскета. Воно здійснює рішучий поворот від середньовічного символу й знака до реалістичного образу й достовірного зображення. Їх основу тепер становить лінійна й повітряна перспектива, трьохвимірність об’єму, вчення про пропорції.

Відродження виникло на ґрунті досягнень середньовічної цивілізації, зокрема, періоду Пізнього Середньовіччя, коли феодальне суспільство досягло високого розвитку й зазнало великих змін. Суспільство стало більш динамічним, просунувся вперед суспільний поділ праці, прискорився плин історії. Відбувається руйнування васальської системи, заснованої на земельних даруваннях, стає зрозумілою перевага грошової форми прибутків https://real-vin.com/osoblivosti-bonusiv-kazino-shho-aktivujutsja-za-promokodom класу феодалів. Леонардо-живописець працював дуже повільно, постійно шукаючи чогось нового, експериментуючи. Він вдивлявся в обличчя людей, прагнучи зрозуміти їхній внутрішній світ і перенести на свої картини. Загалом він написав близько півтора десятка картин, але кожна з них стана неперевершеним твором високого мистецтва. Гуманістичні ідеали культури Нового часу отримали гідне втілення в європейській літературі.

§ 12. Епоха Ренесансу

Гуманізм також привернув більше уваги до деталей риси людей. Як цілісна система смакових уподобань він сформувався у Франції при королівському дворі і звідти розповсюдився серед аристократичних кіл усієї Європи. Визначте спільні та відмінні риси, притаманні творчості титанів італійського Високого Відродження. «[Якщо] в людини є шатро з прокрохмаленого полотна завширшки 12 ліктів і заввишки 12 ліктів, вона може кидатися без небезпеки для себе з будь-якої висоти». І швидко зрушується з місця, — цей гвинт наче вкручується в повітря, піднімаючись угору».

Зовнішність будівель Ренесансу колись прикрашали класичні мотиви, такі як колони та арки. У творах двох великих теоретиків-гуманістів Відродження англійця Томаса Мора і флорентійця Нікколо Макіавеллі європейці побачили дві протилежні концепції держави і дві різні системи моральних цінностей. 4) зробити висновок як узагальнення викладеного матеріалу з даної теми. [ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати. 7.Демонстрація репродукцій картин майстрів епохи Відродження.