Про Журнал

Основною метою журналу є висвітлення результатів наукових досліджень та поширення інформації з усіх аспектів інформаційної безпеки. Портал Наукові журнали Національного Авіаційного Університету містить електронні версії наукових журналів, що видаються у Національному Авіаційному Університеті з архівами, починаючи з 1998 року. Призначений для науковців, аспірантів, докторантів, студентів філологічного напрямку та всіх, хто цікавиться проблемами філології. У віснику розглядаються актуальні проблеми соціальних комунікацій на широкому матеріалі українського та зарубіжного інформаційних просторів. Для юристів, політиків, науковців і практичних працівників, студентів і аспірантів, а також усіх, хто цікавиться питаннями правової теорії та юридичної практики. Журнал містить статті, присвячені актуальним питанням сучасної експериментальної та клінічної медицини.

актуальні проблеми економіки журнал

Публічне управління і адміністрування в Україні – це періодичний науковий журнал, заснований у 2017 році. Метою журналу «Інноваційна педагогіка» є висвітлення результатів досліджень у галузі педагогіки, ознайомлення з сучасними науково-педагогічними розробками, долучення до новітніх розробок у сучасній педагогічній практиці. Цифрова економіка та економічна безпека– це електронний фаховий науково-практичний журнал з економічних наук, заснований у 2018 році. Редакційна колегія журналу залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають його вимогам та тематиці.

У збірнику публікуються статті викладачів, аспірантів та студентів з проблем вітчизняної та всесвітньої історії, що репрезентують тематику історичних досліджень від найдавніших часів до сучасності. Реферат є коротким резюме більшої за обсягом роботи, що має науковий характер, може публікуватися самостійно, politikhall.com.ua у відриві від основного тексту, а отже, має бути зрозумілим без звертання до самої роботи. Реферат – готується для закордонних реферативних баз даних та аналітичних систем і є основним джерелом інформації у інформаційній системах і базах даних, що індексують журнал, а також у пошукових системах.

Вісник Харківського Національного Університету Імені В Н Каразіна Серія «біологія»

У правовому журналі висвітлено результати досліджень учених університету та провідних наукових установ України та зарубіжних країн з актуальних проблем повітряного, космічного, а також інших галузей права. Для наукових працівників, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та здобувачів вищої освіти. У Вас у руках перший номер наукового журналу “Актуальні проблеми економіки”. Засновником і видавцем цього нового економічного часопису є вищий навчальний заклад “Національна академія управління”.

Мови журналу – українська, англійська (змішаними мовами). Запрошуємо до співпраці всіх зацікавлених осіб та організацій. Видання “Наукової періодики України” повноцінно представляються у всесвітньому федеративному бібліотечному каталозі WorldCat, в каталогах наукових бібліотек, на пошукових платформах Google Scholar, Bielefeld Academic Search Engine , OpenAIRE та ін. Матеріали будуть корисними та цікавими науковцям, викладачам, економістам-практикам, студентам.

Вісник Донецького Національного Університету Серія Філософські Науки

Журнал «Український мистецтвознавчий дискурс» започаткований зметоюрозвитку вітчизняного наукового потенціалу в галузі культури, мистецтва та гуманітарних наук та інтеграції його в світовий науковий простір шляхом оприлюднення результатів наукових досліджень. У даному виданні представлені результати теоретичних та емпіричних досліджень сучасного суспільства відомих українських та зарубіжних учених, а також молодих науковців. Акцентовано увагу на актуальних проблемах та перспективах розвитку пострадянської соціології в умовах соціальних невизначеностей.

Журнал інформує також про події наукового життя та економічну освіту в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з економічної тематики. Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з найбільшими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування.